VOOR WIE

O-bridge®

uitgebreide chirurgie in de mondholte met gedeeltelijke of volledige verwijdering van de onderkaak

VOOR WIE ?

 

Alle patiënten die uitgebreide chirurgie in de mondholte vereisen, inclusief verwijdering van een deel van of de volledige onderkaak.

 

Gezien de kaak een vitale rol speelt in dagelijkse functies, zoals het kauwen en slikken van voedsel, maar ook inzake interpersoonlijke contacten essentieel is voor de esthetiek van het aangezicht en de spraak, hebben dergelijke anatomische veranderingen een ernstig negatieve impact op de levenskwaliteit van de patiënt.

 

Het gaat ondermeer om patiënten met de volgende indicaties:

 

1. Goedaardige of kwaadaardige tumoren in de mondholte

 

Goedaardige of kwaadaardige tumoren in de mondholte worden vaak pas vastgesteld wanneer er reeds botinvasie van de onder- of bovenkaak aanwezig is. Dit vereist uitgebreide chirurgie, inclusief partiële of radicale verwijdering van de onderkaak (mandibula) of bovenkaak (maxilla).

 

2. Botafbraak ten gevolge van een bestralingsbehandeling (osteoradionecrose, ORN)

 

Patiënten waarbij een kwaadaardige tumor in de mondholte wordt vastgesteld, worden vaak behandeld met chirurgie en/of een combinatie van een bestralingsbehandeling (radiotherapie) en een chemotherapeutische behandeling. Die radiochemotherapie kan bij bepaalde patiënten op lange termijn soms tot osteoradionecrose van de kaak leiden.

 

3. Botafbraak ten gevolge van inname van specifieke medicatie (medicatie-gerelateerde osteonecrose, MRONJ)

 

In het laatste decennium heeft men ook een toenemend aantal oncologische patiënten gediagnosticeerd met medicatie-gerelateerde osteonecrose van de kaak. Dit voornamelijk ten gevolge van een behandeling met bisfosfonaten voor gemetastaseerde borst- of prostaatkanker, of multiple myeloom.

Copyright © All Rights Reserved

AZ Sint-Jan Brugge Oostende av

Dienst Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Ruddershove 10

8000 Brugge

 

+0032 (0)50 45 22 60

contact@o-bridge.com