WETENSCHAPPELIJKE INFO

O-bridge®

Validatie van het O-bridge protocol in

een multicentrische, prospectieve klinische studie

WETENSCHAPPELIJKE ACHTERGROND

 

De O-bridge techniek werd voor het eerst toegepast in juni 2013 in het AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV. Een pilootstudie werd opgestart waarbij de gegevens van tien patiënten die prothetisch herstel kregen na een reconstructie van de onderkaak, werden geregistreerd en geanalyseerd. De implantaten toonden een goede overleving in het gereconstrueerde bot, zowel bij patiënten die enkel een chirurgische behandeling kregen, als bij patiënten waarbij nog een aanvullende bestralingsbehandeling vereist was. De tandbrug toonde ook een acceptabele stevigheid. Het O-bridge concept werd heel goed onthaald door deze patiënten, die een significante verbetering van hun levenskwaliteit aangaven. Dit zowel door het functionele herstel, die een betere voedselinname en spraak toelaten, als het esthetische aspect.

 

Om de reproduceerbaarheid en meerwaarde van het “O-bridge protocol” te kunnen aantonen, wensen we de behandeling te evalueren in een groter aantal patiënten. Daarom zal de behandeling, naast het AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV, ook aangeboden worden aan patiënten in het UZ Leuven (Leuven), het ZNA Middelheim (Antwerpen) en het AZ Nikolaas (Sint-Niklaas).

Registratie van uw persoonlijke, chirurgische en prothetische gegevens, zowel als de verandering van uw voedselinname, spraak en algemene levenskwaliteit voor en na kaakreconstructie, en na plaatsing van de definitieve tandbrug, zullen, in kader van deze klinische studie, geregistreerd worden.

Dit zal ons toelaten om snel een correct overzicht te krijgen omtrent de sterktes van de procedure en de mogelijke verbeterpunten.

Met de registratie van uw gegevens in kader van deze studie, wensen we de meerwaarde van dit snel functioneel en esthetisch tandherstel bij patiënten die reeds een kankerbehandeling ondergaan (hebben) objectief te kunnen aantonen. Indien we een duidelijke verbetering van de levenskwaliteit kunnen aantonen, hopen we dat een terugbetaling van deze procedure in de toekomst in de beleidsmaatregelen van de gezondheidszorg zal worden opgenomen.

 

De contactgegevens van de deelnemende centra kunt u hieronder terugvinden:

 

Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan Brugge Oostende AV

(coördinerend centrum)

Dienst Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Ruddershove 10

8000 Brugge

 

verantwoordelijke arts: Dr. Johan Abeloos

verantwoordelijke protheticus: Dr. Lieven Barbier

Tel. 050 45 22 60

 

 

Universitair Ziekenhuis Leuven

campus Sint-Rafaël

Dienst Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Kapucijnenvoer 33

3000 Leuven

 

verantwoordelijk arts: Prof. Dr. Constantinus Politis

verantwoordelijke protheticus: Prof. Dr. Joke Duyck

Tel. 016 33 24 62

 

 

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen Middelheim

Mond-, Kaak- en Aangezichtsheelkunde

Lindendreef 1

2020 Antwerpen

 

verantwoordelijke arts: Dr. Olivier Lenssen

verantwoordelijke protheticus: Chantal Platteau

Tel. 03 2803003

 

 

Algemeen Ziekenhuis Nikolaas

campus Moerlandstraat

Moerlandstraat 1

9100 Sint-Niklaas

 

verantwoordelijke arts: Dr. Kristof Hendrickx

verantwoordelijke protheticus: Ann Philippe

Tel. 03 760 23 05

 

 

ZMACK Associatie MKA - UZ Antwerpen

Mond-, Kaak- en Aangezichtsheelkunde

Wilrijkstraat 10

2650 Edegem

 

verantwoordelijke arts: Dr. Wouter De Vos

verantwoordelijke protheticus: Hans Boeckx

Tel. 03 8 21 34 47

 

Copyright © All Rights Reserved

AZ Sint-Jan Brugge Oostende av

Dienst Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Ruddershove 10

8000 Brugge

 

+0032 (0)50 45 22 60

contact@o-bridge.com